Stål, rustfritt eller syrefast

Stål som ikke skal ruste, blir legert med forskjellige metaller. Rustfritt stål tilsettes ca. 13 - 18 % krom. I kontakt med sjøvann vil dette stålet likevel få en rusten overflate, men rusten vil ikke utvikle seg som på rent stål. Syrefast stål tilsettes både krom og nikkel, eventuelt også mangan, molybden, niob og titan. Denne legeringen vil holde seg blank i sjøvann. For skruer og andre lignende feste-elementer brukes betegnelsen A2 om rustfritt, A4 om syrefast stål. Rustfritt stål er magnetisk. Syrefast stål er ikke magnetisk. Det er tyngre å kutte med baufil og mer krevende å bore i enn vanlig stål. Muttere og skruer av syrefast har lettere for å "skjære seg". En bør derfor redusere friksjonen mellom slike festeelementer med fett eller olje.