Innglassingsverktøy

Verktøy for rutemontering og for låselist

!
v287

Verktøy for montering av rute i åpning

 

 

Polert stål med avrundet spiss. Håndtak av ask. Brukes til å legge glassruten ned i sitt spor i profilen.
v280

Verktøy for låselist

 

 

Aluminiums håndtak med langsgående hull for låselist. Utskiftbart øye av 2mm fjærstål, innvendig 9x9mm, for nedlegging av låselist. Mindre type føringsøye legges ved. Se Monteringsveiledning