Båtreparasjoner

Med de midler som er tilgjengelige i dag, kan en forholdsvis enkelt og nesten usynlig reparere enhver skade på en trebåt. Begrensningen ligger mer i hva som er lønnsomt , sett i forhold til skadens omfang og båtens verdi. Et bord som er sprukket på grunn av kraftig støt, uten at sprekken spriker mye, kan limes med lamineringsepoxy eller tilsvarende klar, tyntflytende epoxy. Den kan gjøres tykkere ved tilsetning av bomullsfiber eller fint tre-støv. Arbeid med epoxy må gjøres med gummihansker. Yttersiden forsegles først med en type lim-bånd som tåler epoxy. Dersom det er høydeforskjell som en ønsker å utjevne, gjøres på forhånd klar tilpassede biter av finer eller lignende, belagt med limbånd som ikke epoxy fester seg til. Disse festes midlertidig med små tre-skruer utenpå det sprukne bordet, slik at de kommer så tett mot bordet som mulig. Så fylles en stor vaksinasjonssprøyte (f.eks. 10 ml.uten kanyle, engangs apotek-vare) med ferdig blandet epoxy, og epoxyen presses inn i sprekken til den er fylt. Fugen forsegles under herdingen ved at flere finerbiter belagt med limbånd settes på med skruer på motsatt side, for at skjøten skal bli en jevn flate. Alt fjernes når epoxyen er herdet, og hullene etter skruene fylles med epoxy. Dersom en vil unngå skruehullene, kan en i mange tilfelle bruke en søm av tykk nylon-sene som tres gjennom sprekken og finerbitene på hver side. Etter at epoxy er fylt i, strammes finerbitene ved hjelp av senen, slik at de trykker fast mot begge sider. Avhengig av sprekkens størrelse, må det bedømmes om videre forsterkning er nødvendig. En forsterkning utføres med glassfiberduk og epoxy som er egnet til dette. Treet slipes  ned på begge sider av bordet så langt sprekken når, og glassfiberduk legges sammen med epoxy. Epoxyen må være av en type som er beregnet for bruk sammen med glassfiberduk, f. eks Aeropoxy. Tre tynne strøk med epoxy, lagt på med pensel og plastsparkel, og med tilstrekkelig herdetid mellom hvert strøk, er nok til å fylle glassfiberduken og gi grunnlag for sliping før det hele avsluttes med beskyttelseslakk.