Priser og leveringstid

Båt-typer, behandling og priser

 Nødvendig utstyr som tiljer, tofter/seter, årer og keiper av ønsket type samt nødvendige beslag, er inkludert i prisen for spissbåtene. For prammer er ikke årer inkludert. Opplysning om leveringstid gis på forespørsel til mmagnek@broadpark.no eller mobil 90196267. 

 

 

Alle priser er medregnet merverdiavgift, gjelder 2018.

Båttype

Ubehandlet båt

Ferdig behandlet

12 fot  pram

34 000,-

41 000,-

 

 14 fot  pram

 

  39 000,-

 

47 000,-

16 fot  pram

43 000,-

53 000,-

 

13,5 fot Oselver m.

bøyde halsbord

62 000,-

69 000,-

13,5 fot Oselver m tilhogne halsbord

78 000,-

85 000,-

  14,5  fot Oselver færing m. hogne halsbord

81 000,-

87 000,-

17 fot  Strandebarmer færing eller tilsv.

68 000,-

78 000,-

19 fot  færing Oselver eller tilsv.

 

 

112 000,-

120 000,-

 

 

1 par årer, 8 eller 9 fot, håndbygd. 

2800,- 

3300,- 

 

Prisene på pram er regnet for klinking med galvanisert søm, de andre for klinking med kobbersøm. For bruk av kobber i 12 fots pram beregnes et tillegg på kr 3000,-, for 14 fots kr 3500,- og for 16 fots kr 4000,-. Tilsvarende gjøres fradrag om det besilles med galvanisert søm på båter som vanlig ville blitt kobberklinket. På grunn av stopp i produksjon av kobbersøm, tas forbehold om levering av båter med dette. Fortsatt tilgang på kobberklink med mindre hoder enn søm. For prammene er årer ikke inkludert og må eventuelt bestilles i ønsket antall og lengde. Pristilbud for seilrigget båt eller båt som ikke er ført i prislisten, gis i hvert enkelt tilfelle.